Start | Grundskola | Gymnasium | Gym-Sthlm | Folkhögskola | Boskola | Högre | Texter | Övrigt

Logotyp f Asperger-skolor

Asperger-skolor:
Boenden med skola

Skolor med aspergerkompetens och boende i anslutning till skolan. Se även folkhögskolor


Carpe Diem / Fischerströmska gymnasiet (Karlskrona) - Introduktionsprogrammet förbereder elever för gymnasiestudier. För ungdomar med Aspergers syndrom eller autismspektrumtillstånd. Nära samarbete med träningsboendet intill, för att ge "träning för livet".

Dammsdal (Vingåker) - Internatskola för elever 12-21 år med autism eller Aspergers syndrom. Hög personaltäthet och kompetens. Arbetar enligt TEACCH-metodik och har stora möjligheter att anpassa undervisning och miljö efter individens behov. Skolan drivs av Landstinget Sörmland och tar emot elever från hela landet. Har mycket gott rykte.

Funäsdalens Utvecklingscenter (Härjedalen) - LSS-boende för personer 16-23 år med Asperger syndrom/högfungerande autism. Drivs i samband med Fjällbyns Gymnasieskola.

Hampnäs gymnasium (Örnsköldsvik) - Estetiska (Teater), Hotell och turism, Livsmedel, Samhällsvetenskap, Teknik, VVS och fastighet samt Introduktionsprogrammet. Friskola med bemannat internat.

Klaragymnasiet (Olofström) - Samhällsvetenskap samt Introduktionsprogrammet för elever med Asperger/högfungerande autism. Skolans internat erbjuder även Boende- och fritidsutbildning, med självständigt boende och meningsfull fritid som mål.

Rudbecksgymnasiet (Tidaholm) - El och energi, Estetiska (Bild och formgivning), Naturvetenskap, Samhällsvetenskap. Aspergerklasser där vissa kurser läses i integrerade klasser. Internatboende enligt LSS, med stöd av handledare och gemensamma fritidsaktiviteter.

Viljan Friskola AB (Ramnäs, Surahammar) - Friskola på gymnasienivå, med internat/LSS-boende. Boende med inriktning på sociala färdigheter, fritidsaktiviteter och praktisk träning i vardagssysslor för ökad självständighet.


Uppdaterad: 2016-03-30
 Annonser (eller lediga annonsplatser) : ASPI Utbildning AB Andet utbildning och förlag npf-butiken.se