Start | Grundskola | Gymnasium | Gym-Sthlm | Folkhögskola | Boskola | Högre | Texter | Övrigt

Logotyp f Asperger-skolor

Asperger-skolor:
Folkhögskolor

Folkhögskolor med aspergerkompetens.
Om inget annat anges är målgruppen personer med Aspergers syndrom eller högfungerande autism.


Österlens folkhögskola (Tomelilla) - Allmän kurs samt BAS-kurs: Boende, arbetsliv och social kompetens. Några av målen: Stärka självförtroende och självkänsla, utveckla social förmåga och självkännedom i sin funktionsnedsättning.
Huvudman: Föreningen Österlens folkhögskola.

Sundsgården folkhögskola (Helsingborg) - Allmän kurs Asperger. Ger grundläggande behörighet till högre studier, samt kunskap och insikt om Asperger. Coachning i vardagsfärdigheter och socialt samspel. Skolan är vackert belägen vid Öresund, och har gott rykte.
Huvudman: Föreningen Sundsgården folkhögskola.

Fellingsbro folkhögskola (Lindesberg) - Baskurs – teori och praktik. Utbildningen förbereder för vuxenlivet, med bl.a. social träning, grupparbete och vardagsplanering. Ger ej behörighet till högre studier.
Huvudman: Örebro läns landsting.

Ädelfors folkhögskola (Vetlanda) - Dataspelsutveckling, med inriktning Design, Programmering eller Grafik. Kurs för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Ett eller två år.
Huvudman: Föreningen Ädelfors folkhögskola, Arbetarrörelsen i södra Sverige.

Hällefors folkhögskola (Hällefors) - Teater för personer med Aspergers syndrom. "Improvisation, skapande dramatik och metodarbete. Träna att lära sig fungera socialt, att arbeta i grupp samt att planera sin vardag, teoretiskt och praktiskt."
Huvudman: Föreningen Hällefors folkhögskola.

Ågesta folkhögskola (Älvsjö, Stockholm) - Aspergerlinjen med inriktning Arbetsliv/Information eller Ämnesinriktning (för att bli högskolebehörig).
Huvudman: Frälsningsarmén.

Södra Vätterbygdens folkhögskola (Jönköping) - Allmän F - Unga med Asperger/AST. Målet är att eleverna skall nå grundläggande behörighet. Det ingår även träning i att sköta sitt eget boende, med boendestöd.
Huvudman: Equmeniakyrkan.

Marieborgs folkhögskola (Norrköping) - Leva-Bo-Växa. Tvåårig kurs för personlig utveckling, ökat självförtroende och praktisk kunskap. Livskunskap, omvärldskunskap, svenska, livsstil, boendekunskap och estetisk verksamhet.
Huvudman: Arbetarrörelsen i Östergötland genom Föreningen Marieborgs folkhögskola.

Gotlands folkhögskola - Enter, en kurs på allmänna linjen för personer med Asperger/HfA. Möjlighet att anpassa schemat efter individuella behov. Endast för personer som bor och är skrivna på Gotland.
Huvudman: Region Gotland.

Mellansels folkhögskola (Örnsköldsvik) - Trafiklinjen. Körkortsutbildning för personer med inlärningssvårigheter eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Huvudman: Svenska kyrkan i Härnösands stift och EFS Mittnorrland.

Bona folkhögskola (Motala) - Teori & Praktik. Teoretisk förberedelse inför arbetslivet, och praktik på arbetsplats. För personer med NPF.
Huvudman: Bona folkhögskola ekonomisk förening.

Molkoms folkhögskola (Karlstad) - Animation NPF. "Animation NPF vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i att animera film och samtidigt förbereda dig för ett framtida yrkes- och vuxenliv." Kursen har mycket gott rykte.
Huvudman: Region Värmland.

Fristads folkhögskola – Folkhögskola med specialanpassad kurs för personer inom autismspektrum


Uppdaterad: 2020-02-10
 Annonser (eller lediga annonsplatser) : ASPI Utbildning AB Andet utbildning och förlag npf-butiken.se