Start | Grundskola | Gymnasium | Gym-Sthlm | Folkhögskola | Boskola | Högre | Texter | Övrigt

Logotyp f Asperger-skolor

Asperger-skolor:
Grundskola

Grundskolor med asperger-anpassning.
Om inget annat anges är målgruppen elever med Aspergers syndrom eller högfungerande autism.


Götaland

Karlaskolan / Magelungen (Göteborg) - Friskola för bl.a. elever med NPF, årskurs 4-9. Skolan har även program för "hemmasittare" som behöver stöd för att ta sig tillbaka till vanlig skolgång. Man har även dagverksamhet.

Ånässkolan (Göteborg) - F-6-skola med specialklasser för elever med diagnos autism eller Aspergers syndrom.

Centrumskolan (Halmstad) - Resursskola för elever med autism. Individanpassning med utgångspunkt från elevernas intressen. En-till-en-undervisning eller små grupper. "Målet är att eleverna ska få ett så meningsfullt och självständigt vuxenliv som möjligt."

Magelungen (Helsingborg) - Friskola för elever med NPF såsom Asperger och ADHD, årskurs 7-9.

Resursskolan Maria Park (Helsingborg) - Resursskola för elever som behöver extra stöd, med målet att eleverna sedan ska fortsätta på någon annan skola.

Briljanten och Herrgården (Jönköping) - För elever med autismtillstånd. Undervisning i små grupper, med möjlighet att läsa vissa ämnen enskilt med särskilt stöd. "En skola för elever som tänker annorlunda". Briljanten är F-5; Herrgården 6-9.

Magelungen (Jönköping) - Friskola för elever med NPF såsom Asperger och ADHD, årskurs 7-9.

Solhagaskolan (Kalmar) - Friskola årskurs 5-9. Använder TEACCH-metodik och Kognitiv Affektiv Träning (KAT).

Fåglasång (Södra Sandby, Lund) - Resursskola för elever med olika slags funktionsnedsättningar, bl.a. autismtillstånd och ADHD. Årskurs 1-9.

Pusselbitens skola (Dalby, Lund) - För elever med autismtillstånd, både grundskola (1-6) och särskola (1-9). Arbetar med TEACCH-pedagogik. Nyöppnad friskola, startad på initiativ av föräldrar.

Sakura / Kirsebergsskolan (Malmö) - 4-9-skola för elever med Asperger/autismtillstånd. Inrymd i större skola, vilket ger möjlighet till samarbete med övriga klasser. Även fritidshem enligt LSS.

Mariebergsskolan (Motala) - Inkluderad aspergerverksamhet i högstadieskola. Elever förväntas så långt det är möjligt delta i undervisning i storklass, med möjlighet till individuella anpassningar.

Borgenskolan (Trelleborg) - Resursskola årskurs 6-9 för elever med autismspektrumtillstånd.

Sofieberg / Växjö resursskola - För elever med autismspektrumtillstånd, årskurs 1-9.

Orion (Älmhult) - Eleverna integreras i största möjliga mån i majoritetsklass, men med möjlighet att gå i mindre grupp eller individuell undervisning.


Svealand utom Stockholms län

7-9 D / Tallåsskolan (Katrineholm) Liten grupp för elever med Aspergers syndrom, som fått pris för sitt arbete.

Skeppet (Karlskoga) - Enhet för elever med "särskilda behov", årskurs 7-9. "Stort fokus på rutiner och på att skapa en fungerande vardag."

Kvarnhöjden, Bergshöjden 1 och 2, Asphöjden (Karlstad) - Särskilda undervisningsgrupper för elever med autismtillstånd. Man följer grundskolans kursplan och får specialpedagogiskt stöd. Årskurs 1-9.

Videskolan (Uppsala) - Resursskola för elever med autismtillstånd. Fokus är på sociala färdigheter, kommunikation och att eleverna ska nå kunskapsmålen för grundskolan.

Magelungen (Västerås) - Friskola för elever med NPF såsom Asperger och ADHD, samt elever med psykosociala bekymmer. Årskurs 7-9.

Skiljeboskolan (Västerås) - Aspergerverksamhet i 6-9-skola. Flexibel verksamhet för individanpassade lösningar. Undervisning i mindre grupp, med målet att eleven ska inkluderas i den övriga skolan.

Magelungen (Örebro) - Friskola med olika undervisningsgrupper baserade på elevens behov av stöd.


Stockholms län

Funkis skola (Västerhaninge) - Friskola/öppenvård för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Arbetar både med undervisning och behandling.

Helleborusskolan (Täby) - Friskola med Asperger-profil för grundskoleelever år F-9. "Individuellt pedagogiskt upplägg, undervisning och handledning i en lugn miljö".

Ingridskolan - Friskola. Kombinerad grund- och gymnasieskola för elever med Aspergers syndrom/HFA.

Jag Kan-skolan (Täby) - Friskola, årskurs 1-9. För elever med AS/autism eller ADHD. Arbetar med tydliggörande pedagogik enligt den s.k. "Jag Kan-metoden"

Lunaskolan - Friskola, årskurs F-9. För elever med Aspergers syndrom/autism och närliggande NPF.

Magelungen - Friskola som driver flera resursskolor runtom i Stockholm.

Mellansjö skola (Täby) - Friskola för elever med NPF.

Lagunen / Strandskolan (Tyresö) - Kommunövergripande aspergerverksamhet för högstadieelever. Undervisning i storklass, men med individuell stöttning och tillgång till både grupprum och en enskild avskärmad plats.

Svedenskolan (Bergshamra och Mälarhöjden) - Friskola för barn och ungdomar med autism, AS och autismliknande tillstånd. Arbetar med egen "Svedenpedagogik" influerad av TEACCH-modellen.

Tasava - Friskola med dagbehandling. För elever med psykosociala svårigheter eller NPF. Enskild undervisning med utgångspunkt i varje elevs förmågor och behov. Årskurs 7-9 samt gymnasiet.

Vasaskolan (Danderyd) - Särskilda undervisningsgrupper: Resursklasser F-6 för elever inom autismspektrum. Arbetar med tydliggörande pedagogik. Eleven kan läsa vissa ämnen i resursklass, och andra ämnen i integrerad klass.

Vintertullsskolan - Resursskola 7-9. Hög lärartäthet, små grupper. "Vår skola vänder sig till elever som är ängsliga, tysta, tillbakadragna och mobbade, har emotionella och sociala problem, ADHD/ADD eller Asperger. Vår vision är: Tillsammans har vi roligt och lär för livet."

Skolgrunden/Aspdammskolan, Hammarby Sjöstad – Resursskolor för ungdomar med NPF: Aspergers syndrom, autism, språkstörning, Tourettes, ADHD, ADD m.m.


Norrland

Magelungen skola (Gävle) - Friskola för elever som behöver en mindre grupp, årskurs 6-9.

Aspergergruppen / Bräntbergsskolan (Umeå) - Verksamheten är anpassad för elever i årskurs 7-9 som har diagnosen Aspergers syndrom.

Rodret / Obbola skola (Umeå) - En anpassad verksamhet för elever med Aspergers syndrom årskurs 6-9.Verksamheten utgår från ett inkluderande perspektiv, och elever kan även delta i undervisning i integrerad klass.


Uppdaterad: 2016-04-10
 Annonser : ASPI Utbildning AB Andet utbildning och förlag npf-butiken.se
From Brooks Brothers, J. Crew, Ann Taylor, Urban Outfitters, and replica watches more; to local treasures such as well-known Princeton Record Exchange, Princeton U Store, Landau’s, and many others. The shopping runs the gamut from traditional to eclectic shops that offer truly unique and omega replica watches distinctive items for tourists and locals alike. Hamilton was an originator of the now-popular "watch fair" concept for multi-brand exhibitions of fine timepieces. For 18 years, Hamilton has hosted an annual event in Princeton that coincides with the alumni rolex replica weekend of Princeton University. Thousands of guests to the region fake breitling sale enjoy the special event, known for an incomparable selection from the finest international brands.