Start | Grundskola | Gymnasium | Gym-Sthlm | Folkhögskola | Boskola | Högre | Texter | Övrigt

Logotyp f Asperger-skolor

Asperger-skolor:
Grundskola

Grundskolor med asperger-anpassning.
Om inget annat anges är målgruppen elever med Aspergers syndrom eller högfungerande autism.


Götaland

Karlaskolan / Magelungen (Göteborg) – Friskola för bl.a. elever med NPF, årskurs 4-9. Skolan har även program för "hemmasittare" som behöver stöd för att ta sig tillbaka till vanlig skolgång. Man har även dagverksamhet.

Centrumskolan (Halmstad) – Resursskola för elever med autism. Individanpassning med utgångspunkt från elevernas intressen. En-till-en-undervisning eller små grupper. "Målet är att eleverna ska få ett så meningsfullt och självständigt vuxenliv som möjligt."

Magelungen (Helsingborg) – Friskola för elever med NPF såsom Asperger och ADHD, årskurs 7-9.

Resursskolan Maria Park (Helsingborg) – Resursskola för elever som behöver extra stöd, med målet att eleverna sedan ska fortsätta på någon annan skola.

Briljanten och Herrgården (Jönköping) – För elever med autismtillstånd. Undervisning i små grupper, med möjlighet att läsa vissa ämnen enskilt med särskilt stöd. "En skola för elever som tänker annorlunda". Briljanten är F-5; Herrgården 6-9.

Magelungen (Jönköping) – Friskola för elever med NPF såsom Asperger och ADHD, årskurs 7-9.

Solhagaskolan (Kalmar) – Friskola årskurs 5-9. Använder TEACCH-metodik och Kognitiv Affektiv Träning (KAT).

Fåglasång (Södra Sandby, Lund) – Resursskola för elever med olika slags funktionsnedsättningar, bl.a. autismtillstånd och ADHD. Årskurs 1-9.

Pusselbitens skola (Dalby, Lund) – För elever med autismtillstånd, både grundskola (1-6) och särskola (1-9). Arbetar med TEACCH-pedagogik. Nyöppnad friskola, startad på initiativ av föräldrar.

Sakura / Kirsebergsskolan (Malmö) – 4-9-skola för elever med Asperger/autismtillstånd. Inrymd i större skola, vilket ger möjlighet till samarbete med övriga klasser. Även fritidshem enligt LSS.

Mariebergsskolan (Motala) – Inkluderad aspergerverksamhet i högstadieskola. Elever förväntas så långt det är möjligt delta i undervisning i storklass, med möjlighet till individuella anpassningar.

Borgenskolan (Trelleborg) – Resursskola årskurs 6-9 för elever med autismspektrumtillstånd.

Sofieberg / Växjö resursskola – För elever med autismspektrumtillstånd, årskurs 1-9.

Orion (Älmhult) – Eleverna integreras i största möjliga mån i majoritetsklass, men med möjlighet att gå i mindre grupp eller individuell undervisning.


Svealand utom Stockholms län

7-9 D / Tallåsskolan (Katrineholm) Liten grupp för elever med Aspergers syndrom, som fått pris för sitt arbete.

Skeppet (Karlskoga) – Enhet för elever med "särskilda behov", årskurs 7-9. "Stort fokus på rutiner och på att skapa en fungerande vardag."

Kvarnhöjden, Bergshöjden 1 och 2, Asphöjden (Karlstad) – Särskilda undervisningsgrupper för elever med autismtillstånd. Man följer grundskolans kursplan och får specialpedagogiskt stöd. Årskurs 1-9.

Videskolan (Uppsala) – Resursskola för elever med autismtillstånd. Fokus är på sociala färdigheter, kommunikation och att eleverna ska nå kunskapsmålen för grundskolan.

Magelungen (Västerås) – Friskola för elever med NPF såsom Asperger och ADHD, samt elever med psykosociala bekymmer. Årskurs 7-9.

Skiljeboskolan (Västerås) – Aspergerverksamhet i 6-9-skola. Flexibel verksamhet för individanpassade lösningar. Undervisning i mindre grupp, med målet att eleven ska inkluderas i den övriga skolan.

Magelungen (Örebro) – Friskola med olika undervisningsgrupper baserade på elevens behov av stöd.


Stockholms län

Funkis skola (Västerhaninge) – Friskola/öppenvård för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Arbetar både med undervisning och behandling.

Helleborusskolan (Täby) – Friskola med Asperger-profil för grundskoleelever år F-9. "Individuellt pedagogiskt upplägg, undervisning och handledning i en lugn miljö".

Ingridskolan – Friskola. Kombinerad grund- och gymnasieskola för elever med Aspergers syndrom/HFA.

Jag Kan-skolan (Täby) - Friskola, årskurs 1-9. För elever med AS/autism eller ADHD. Arbetar med tydliggörande pedagogik enligt den s.k. "Jag Kan-metoden"

Lunaskolan Bromma – Friskola, årskurs 4-9. För elever med Aspergers syndrom/autism och närliggande NPF.

Lunaskolan Södra – Friskola, årskurs 4-9. För elever med Aspergers syndrom/autism och närliggande NPF.

Magelungen – Friskola som driver flera resursskolor runtom i Stockholm.

Magitaskolan – Friskola, årskurs F-6. Resursskola för elever med NPF, mycket hög lärartäthet.

Mellansjö skola (Täby) – Friskola för elever med NPF.

Svedenskolan Bergshamra - Friskola för barn och ungdomar med autism, AS och autismliknande tillstånd. Arbetar med egen "Svedenpedagogik" influerad av TEACCH-modellen.

Tasava – Friskola med dagbehandling. För elever med psykosociala svårigheter eller NPF. Enskild undervisning med utgångspunkt i varje elevs förmågor och behov. Årskurs 7-9 samt gymnasiet.

Vasaskolan (Danderyd) – Särskilda undervisningsgrupper: Resursklasser F-6 för elever inom autismspektrum. Arbetar med tydliggörande pedagogik. Eleven kan läsa vissa ämnen i resursklass, och andra ämnen i integrerad klass.

Vintertullsskolan – Resursskola 7-9. Hög lärartäthet, små grupper. "Vår skola vänder sig till elever som är ängsliga, tysta, tillbakadragna och mobbade, har emotionella och sociala problem, ADHD/ADD eller Asperger. Vår vision är: Tillsammans har vi roligt och lär för livet."

Skolgrunden/Aspdammskolan, Hammarby Sjöstad – Resursskolor för ungdomar med NPF: Aspergers syndrom, autism, språkstörning, Tourettes, ADHD, ADD m.m.


Norrland

Magelungen skola (Gävle) – Friskola för elever som behöver en mindre grupp, årskurs 6-9.

Aspergergruppen / Bräntbergsskolan (Umeå) – Verksamheten är anpassad för elever i årskurs 7-9 som har diagnosen Aspergers syndrom.

Rodret / Obbola skola (Umeå) – En anpassad verksamhet för elever med Aspergers syndrom årskurs 6-9.Verksamheten utgår från ett inkluderande perspektiv, och elever kan även delta i undervisning i integrerad klass.


Uppdaterad: 2020-02-10
 Annonser : ASPI Utbildning AB Andet utbildning och förlag