Start | Grundskola | Gymnasium | Gym-Sthlm | Folkhögskola | Boskola | Högre | Texter | Övrigt

Logotyp f Asperger-skolor

Asperger-skolor:
Gymnasier i Stockholm

Gymnasieskolor med asperger-anpassning i Stockholms län.
Om inget annat anges är målgruppen elever med Aspergers syndrom eller högfungerande autism.


Danderyds gymnasium - Naturvetenskap och Samhällsvetenskap. Social och kommunikativ träning. Möjlighet att läsa alla ämnen i liten grupp, eller välja kurser från skolans övriga utbud.

Coachingcenter Riksäpplet / Fredrika Bremergymnasierna (Haninge) - Introduktionsprogrammet (Individuellt alternativ) för elever med diagnos inom autismspektrum, som saknar fullständiga grundskolebetyg.

Fryshuset - Speldesign kombinerad med AST-verksamhet, inom ramen för Estetiska eller Introduktionsprogrammet. Eftertraktad, unik utbildning i speldesign för ungdomar med Asperger. Fokus på att utveckla talanger och specialintressen.

Studio AST / Gustavsbergs gymnasium (Värmdö) - Barn och fritid, Ekonomi, Handel och administration, Naturvetenskap, Samhällsvetenskap, Vård och omsorg. Undervisning i "vanlig" klass, med tillgång till extra stöd och egen arbetsplats i hemklassrum.

Huddingegymnasiet - Naturvetenskap, Samhällsvetenskap, Ekonomi, Teknik eller Individuellt alternativ. Specialutformat program. Små grupper med hemklassrum, och vissa kurser i större klass. Lärare med lång erfarenhet av elever med NPF.

Häggviks Gymnasium - Administration, handel och varuhantering, Estetiska verksamheter, Hotell, restaurang och bageri och Individuelltt program för gymnasiesärskolan. Små klasser med hög vuxentäthet. Undervisningen sker främst i grupp, men utifrån varje elevs individuella styrkor och behov.

Ingridskolan (Solna) - Estetiska och Naturvetenskap, samt Preparandutbildning (gymnasieförberedande). TEACCH-pedagogik anpassad för gymnasiet. Friskola med både grundskola och gymnasium.

Magelungen - Friskola med olika utbildningar runtom i Stockholms län.

Lunagymnasiet (Lidingö) - Estetiska (Bild och formgivning), Samhällsvetenskap, Naturkunskap och Introduktionsprogrammet. Hög personaltäthet, miljö anpassad för elever med behov av särskilt stöd. Friskola som även har grundskola.

Midsommarkransens gymnasium - Aspergerklass: Individuellt alternativ för elever med NPF. Undervisning i liten grupp, kurserna anpassas efter elevens behov. Möjlighet att läsa kurser från nationella program i större klass.

Mimers gymnasium (Täby) - Samhällsvetenskap och Naturvetenskap. Friskola med aspergerprofil. Strävar efter en trygg, avlastande skolmiljö och en platt organisation. Not-for-profit; eventuellt överskott går tillbaka in i verksamheten.

Solna gymnasium - Aspergerklass på Samhällsvetenskapsprogrammet. Undervisning i liten klass och mentor med kunskap om AS. Fyraårig utbildning, eller preparandår. Hemklassrum och schemalagd läxläsningstid.

Tasava - Friskola för elever med psykosociala svårigheter eller NPF. Studierna kombineras med dagbehandling eller yrkesträning. Man arbetar utifrån elevernas styrkor och intressen, med stora möjligheter till individuella lösningar.

Thorildsplans gymnasium - Naturvetenskap, Samhällsvetenskap samt Individuellt alternativ. Aspergervänliga lokaler, små grupper och NPF-kompetenta lärare. Individuell studieplan och anpassad pedagogik.

Aspergerstödet / Tumba gymnasium (Botkyrka) - Estetiska, Naturvetenskap, Samhällsvetenskap och Teknik. Möjlighet att gå ett år i liten grupp eller gå i integrerad klass men med extra stöd, eller en blandning. Tre eller fyra år.

AST-enheten / Rudbeck - Naturvetenskap och Samhällsvetenskap. Små grupper, med möjlighet att läsa en del kurser integrerat i större klasser på skolan. Tät kontakt med mentorer och elevhälsa. Mycket aspergerkompetent personal.

Vallentuna gymnasium - Samhällsvetenskapsprogrammet i aspergerklass. Små grupper, anpassad arbetsmiljö och en noga planerad och strukturerad undervisning.

Österåkers gymnasium - Samhällsvetenskapsprogrammet för elever inom autismspektrum. Små grupper, hemklassrum med egen arbetsplats. Trygghet, struktur och individanpassade lösningar.

Östra Reals gymnasium Pdf - Naturvetenskap, Samhällsvetenskap eller Individuellt alternativ. Möjlighet till fullständigt gymnasiebetyg som ger högskolebehörighet. Lärare med specialpedagogisk autismspecifik kompetens.


Uppdaterad: 2019-04-26
 Annonser (eller lediga annonsplatser) : ASPI Utbildning AB Andet utbildning och förlag npf-butiken.se