Start | Grundskola | Gymnasium | Gym-Sthlm | Folkhögskola | Boskola | Högre | Texter | Övrigt

Logotyp f Asperger-skolor

Asperger-skolor:
Gymnasier i Stockholm

Gymnasieskolor med asperger-anpassning i Stockholms län.
Om inget annat anges är målgruppen elever med Aspergers syndrom eller högfungerande autism.


Danderyds gymnasiumSamhällsvetenskap. Social och kommunikativ träning. Möjlighet att läsa alla ämnen i liten grupp, eller välja kurser från skolans övriga utbud.

Coachingcenter Riksäpplet / Fredrika Bremergymnasierna (Haninge)Introduktionsprogrammet (Individuellt alternativ) för elever med diagnos inom autismspektrum, som saknar fullständiga grundskolebetyg.

Fryshuset – Speldesign kombinerad med AST-verksamhet, inom ramen för Estetiska eller Introduktionsprogrammet. Eftertraktad, unik utbildning i speldesign för ungdomar med Asperger. Fokus på att utveckla talanger och specialintressen.

Studio AST / Gustavsbergs gymnasium (Värmdö)Barn och fritid, Ekonomi, Handel och administration, Naturvetenskap, Samhällsvetenskap, Vård och omsorg. Undervisning i "vanlig" klass, med tillgång till extra stöd och egen arbetsplats i hemklassrum.

HuddingegymnasietNaturvetenskap, Samhällsvetenskap, Ekonomi, Teknik eller Individuellt alternativ. Specialutformat program. Små grupper med hemklassrum, och vissa kurser i större klass. Lärare med lång erfarenhet av elever med NPF.

Häggviks GymnasiumAdministration, handel och varuhantering, Estetiska verksamheter, Hotell, restaurang och bageri och Individuelltt program för gymnasiesärskolan. Små klasser med hög vuxentäthet. Undervisningen sker främst i grupp, men utifrån varje elevs individuella styrkor och behov.

Ingridskolan (Solna)Estetiska och Naturvetenskap, samt Preparandutbildning (gymnasieförberedande). TEACCH-pedagogik anpassad för gymnasiet. Friskola med både grundskola och gymnasium.

Magelungen – Friskola med olika utbildningar runtom i Stockholms län.

Lunagymnasiet (Lidingö)Estetiska (Bild och formgivning), Samhällsvetenskap, Naturkunskap och Introduktionsprogrammet. Hög personaltäthet, miljö anpassad för elever med behov av särskilt stöd. Friskola som även har grundskola.

Midsommarkransens gymnasiumAspergerklass: Individuellt alternativ för elever med NPF. Undervisning i liten grupp, kurserna anpassas efter elevens behov. Möjlighet att läsa kurser från nationella program i större klass.

Mimers gymnasium (Täby)Samhällsvetenskap och Naturvetenskap. Friskola med aspergerprofil. Strävar efter en trygg, avlastande skolmiljö och en platt organisation. Not-for-profit; eventuellt överskott går tillbaka in i verksamheten.

Solna gymnasium – Aspergerklass på Samhällsvetenskapsprogrammet. Undervisning i liten klass och mentor med kunskap om AS. Fyraårig utbildning, eller preparandår. Hemklassrum och schemalagd läxläsningstid.

Tasava – Friskola för elever med psykosociala svårigheter eller NPF. Studierna kombineras med dagbehandling eller yrkesträning. Man arbetar utifrån elevernas styrkor och intressen, med stora möjligheter till individuella lösningar.

Thorildsplans gymnasiumNaturvetenskap, Samhällsvetenskap samt Individuellt alternativ. Aspergervänliga lokaler, små grupper och NPF-kompetenta lärare. Individuell studieplan och anpassad pedagogik.

Aspergerstödet / Tumba gymnasium (Botkyrka)Estetiska, Naturvetenskap, Samhällsvetenskap och Teknik. Möjlighet att gå ett år i liten grupp eller gå i integrerad klass men med extra stöd, eller en blandning. Tre eller fyra år.

AST-enheten / RudbeckNaturvetenskap och Samhällsvetenskap. Små grupper, med möjlighet att läsa en del kurser integrerat i större klasser på skolan. Tät kontakt med mentorer och elevhälsa. Mycket aspergerkompetent personal.

Vallentuna gymnasiumSamhällsvetenskapsprogrammet i aspergerklass. Små grupper, anpassad arbetsmiljö och en noga planerad och strukturerad undervisning.

Österåkers gymnasiumSamhällsvetenskapsprogrammet för elever inom autismspektrum. Små grupper, hemklassrum med egen arbetsplats. Trygghet, struktur och individanpassade lösningar.

Östra Reals gymnasium PdfNaturvetenskap, Samhällsvetenskap eller Individuellt alternativ. Möjlighet till fullständigt gymnasiebetyg som ger högskolebehörighet. Lärare med specialpedagogisk autismspecifik kompetens.

HuddingegymnasietSamhällsvetenskapligt program för elever med diagnos inom AST (autismspektrumtillstånd).


Uppdaterad: 2020-02-10
 Annonser (eller lediga annonsplatser) : ASPI Utbildning AB Andet utbildning och förlag