Start | Grundskola | Gymnasium | Gym-Sthlm | Folkhögskola | Boskola | Högre | Texter | Övrigt

Logotyp f Asperger-skolor

Asperger-skolor:
Gymnasier i landet

Gymnasieskolor med asperger-anpassning i landet utom Stockholms län.
Om inget annat anges är målgruppen elever med Aspergers syndrom eller högfungerande autism.


Götaland

IT-spåret (Eksjö) - Unik IT-utbildning med kurser på både gymnasie- och högskolenivå. För personer med Aspergers syndrom 19-30 år. Små grupper, egen studietakt och individuell handledning. Empowerment genom att själv kunna påverka studierna.

Burgårdens utbildningscentrum (Göteborg) - Samhällsvetenskap och Naturvetenskap. För studiemotiverade elever med gymnasiebehörighet. Vissa kurser innebär undervisning i helklass.

Spår 1 / Klaragymnasiet (Halmstad) - För elever med autismtillstånd utan utvecklingsstörning. Anpassad utbildning med autismkunnig personal. Möjlighet att läsa i fyra år.

Karolinaskolan (Fogdaröd, Höör) - Naturbruksprogrammet. För elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD och autismspektrumtillstånd. Friskola med internat.

Södra Vätterbygdens folkhögskola (Jönköping) - Kursen Allmän D – för unga med NP-diagnos är för ungdomar 18-19 år med NPF boende i Jönköpings kommun. Möjlighet att läsa in gymnasiekurser i liten grupp. Folkhögskolans huvudman är Equmeniakyrkan.

AST-enheten / Stagneliusskolan (Kalmar) - Samhällsvetenskap (Medier, information och kommunikation) samt Introduktionsprogrammet. Små grupper, kompetent personal och sociala aktiviteter.

Carpe Diem / Fischerströmska gymnasiet (Karlskrona) - Introduktionsprogrammet förbereder elever för gymnasiestudier. Nära samarbete med träningsboendet intill, för att ge "träning för livet".

De La Gardiegymnasiet (Lidköping) - Introduktionsprogrammet IMIND. För elever med stort behov av tydlighet och struktur. Förbereder för yrkesintroduktion, fortsatta studier eller arbetsmarknaden. 1-3 år.

Birgittaskolan (Linköping) - Naturvetenskap, Samhällsvetenskap och Introduktionsprogrammet i specialklass IVAS. Även möjlighet att gå i integrerad klass på Naturvetenskap, Samhällsvetenskap eller Vård och omsorg.

Värnhemsskolan (Malmö) - Förstärkt individuellt alternativ för elever med NPF, framförallt "hemmasittare". Artikel om Mimers hus.

Kungsgårdsgymnasiet (Norrköping) - Introduktionsprogrammet IVAK med samhällsvetenskaplig inriktning. Liten grupp, tydlig struktur och autismkompetent personal. Utbildningen är treårig men med möjlighet att läsa i fyra år. Ger behörighet till högskolestudier.

Klaragymnasiet (Olofström) - Samhällsvetenskap samt Introduktionsprogrammet. Skolans internat erbjuder även boende- och fritidsutbildning, med självständigt boende och meningsfull fritid som mål.

Rudbecksgymnasiet (Tidaholm) - El och energi, Estetiska (bild och formgivning), Naturvetenskap och Samhällsvetenskap. Aspergerklasser där vissa kurser läses i integrerade klasser. Internatboende enligt LSS, med stöd av handledare och gemensamma fritidsaktiviteter.

Orion (Älmhult) - Resursverksamhet för gymnasieelever i Älmhult och närliggande kommuner. Eleverna går i största möjliga mån i majoritetsklass, med möjlighet till undervisning i mindre grupp eller individuella lösningar.


Svealand utom Stockholms län

Studio Fenix / Westerlundska gymnasiet (Enköping) - Individanpassat stöd. Preparandår för elever utan fullständig grundskola, anpassad undervisning för elever på nationella program, coachning och annat stöd.

ERC (Extra ResursCenter) / Rinmangymnasiet (Västerås) - Samhällsvetenskapsprogrammet, eller delar av det. Individuella studieplaner och schemalagd, handledd läxläsning, m.m. Fokus på elevernas styrkor.

Punkten / Alléskolan (Hallsberg) - Autismkompetent stöd för elever på Samhällsvetenskapliga eller Introduktionsprogrammet. Samhäll innebär integrering i majoritetsklass, med en mentor som stöd.

Kämpe / Fridegårdsgymnasiet (Håbo) - Naturvetenskap, Samhällsvetenskap och Introduktionsprogrammet. För elever med NPF. Undervisning på individnivå, i små grupper eller i integrerad klass. Möjlighet till internatboende.

Möckelngymnasiet (Karlskoga) - Introduktionsprogrammet för elever med Aspergers syndrom (IAS). Ämnesstudier varvas med träning i socialt samspel. Möjlighet till praktik, och till ett fjärde år.

Sundstagymnasiet (Karlstad) - IMAS (Introduktionsprogrammet). Teoretiska studier varvas med social träning. Hög lärartäthet och möjlighet till individuella anpassningar.

Stegen / Nyköpings gymnasium - Introduktionsprogrammet (Individuellt alternativ). Autismkompetenta lärare finns hos eleverna hela skoldagen.

Viljan (Ramnäs, Surahammar) - Samhällsvetenskap (Beteendevetenskap) och Introduktionsprogrammet. Friskola som även driver LSS-boende.

Lundellska skolan (Uppsala) - Naturvetenskap, Samhällsvetenskap samt Introduktionsprogrammet. Skolan har mycket aspergerkompetent personal, och man arbetar aktivt för att göra skolmiljön tillgänglig för elever som är känsliga för sinnesintryck.

Rudbeckianska gymnasiet (Västerås) - Wegas, en aspergerverksamhet där utbildningen kan anpassas efter elevens behov och önskemål. Möjlighet till praktik.

Virginska gymnasiet (Örebro) - Samhällsvetenskapsprogrammet för dig med högfungerande autism. Små grupper, lugn miljö med eget uppehållsrum. Möjlighet till stöd av elevassistent och socialpedagog.


Norrland

Fjällbyns gymnasieskola (Funäsdalen, Härjedalen) - Estetiska, Samhällsvetenskap och Introduktionsprogrammet. Friskola som även har LSS-boende.

Hampnäs gymnasium (Örnsköldsvik) - Estetiska (Teater), Hotell och turism, Restaurang och livsmedel, Samhällsvetenskap, Teknik, VVS och fastighet samt Introduktionsprogrammet. Friskola med internat.

Lingonvägen / Jämtlands Gymnasium (Östersund) - Introduktionsprogrammet för elever med NPF. Även stöd till elever som läser på nationella program.


Uppdaterad: 2020-02-10

 Annonser (eller lediga annonsplatser) : ASPI Utbildning AB Andet utbildning och förlag