Start | Grundskola | Gymnasium | Gym-Sthlm | Folkhögskola | Boskola | Högre | Texter | Övrigt

Logotyp f Asperger-skolor

Asperger-skolor:
Gymnasier i landet

Gymnasieskolor med asperger-anpassning i landet utom Stockholms län.
Om inget annat anges är målgruppen elever med Aspergers syndrom eller högfungerande autism.


Götaland

IT-spåret (Eksjö) - Unik IT-utbildning med kurser på både gymnasie- och högskolenivå. För personer med Aspergers syndrom 19-30 år. Små grupper, egen studietakt och individuell handledning. Empowerment genom att själv kunna påverka studierna.

Burgårdens utbildningscentrum (Göteborg) - Samhällsvetenskap och Naturvetenskap. För studiemotiverade elever med gymnasiebehörighet. Vissa kurser innebär undervisning i helklass.

Spår 1 / Klaragymnasiet (Halmstad) - För elever med autismtillstånd utan utvecklingsstörning. Anpassad utbildning med autismkunnig personal. Möjlighet att läsa i fyra år.

Karolinaskolan (Fogdaröd, Höör) - Naturbruksprogrammet. För elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD och autismspektrumtillstånd. Friskola med internat.

Södra Vätterbygdens folkhögskola (Jönköping) - Kursen Allmän D – för unga med NP-diagnos är för ungdomar 16-19 år med NPF boende i Jönköpings kommun. Möjlighet att läsa in gymnasiekurser i liten grupp. Folkhögskolans huvudman är Equmeniakyrkan.

AST-enheten / Stagneliusskolan (Kalmar) - Samhällsvetenskap (Medier, information och kommunikation) samt Introduktionsprogrammet. Små grupper, kompetent personal och sociala aktiviteter.

Carpe Diem / Fischerströmska gymnasiet (Karlskrona) - Introduktionsprogrammet förbereder elever för gymnasiestudier. Nära samarbete med träningsboendet intill, för att ge "träning för livet".

De La Gardiegymnasiet (Lidköping) - Introduktionsprogrammet IMIND. För elever med stort behov av tydlighet och struktur. Förbereder för yrkesintroduktion, fortsatta studier eller arbetsmarknaden. 1-3 år.

Birgittaskolan (Linköping) - Naturvetenskap, Samhällsvetenskap och Introduktionsprogrammet i specialklass IVAS. Även möjlighet att gå i integrerad klass på Naturvetenskap, Samhällsvetenskap eller Vård och omsorg.

Värnhemsskolan (Malmö) - Förstärkt individuellt alternativ för elever med NPF, framförallt "hemmasittare". Artikel om Mimers hus.

Kungsgårdsgymnasiet (Norrköping) - Introduktionsprogrammet IVAK med samhällsvetenskaplig inriktning. Liten grupp, tydlig struktur och autismkompetent personal. Utbildningen är treårig men med möjlighet att läsa i fyra år. Ger behörighet till högskolestudier.

Klaragymnasiet (Olofström) - Samhällsvetenskap samt Introduktionsprogrammet. Skolans internat erbjuder även boende- och fritidsutbildning, med självständigt boende och meningsfull fritid som mål.

Österlengymnasiet (Simrishamn) Pdf - Introduktionsprogrammet (Individuellt alternativ) ger möjlighet till speciella lösningar för elever med Asperger.

Rudbecksgymnasiet (Tidaholm) - El och energi, Estetiska (bild och formgivning), Naturvetenskap och Samhällsvetenskap. Aspergerklasser där vissa kurser läses i integrerade klasser. Internatboende enligt LSS, med stöd av handledare och gemensamma fritidsaktiviteter.

Orion (Älmhult) - Resursverksamhet för gymnasieelever i Älmhult och närliggande kommuner. Eleverna går i största möjliga mån i majoritetsklass, med möjlighet till undervisning i mindre grupp eller individuella lösningar.


Svealand utom Stockholms län

Studio Fenix / Westerlundska gymnasiet (Enköping) - Individanpassat stöd. Preparandår för elever utan fullständig grundskola, anpassad undervisning för elever på nationella program, coachning och annat stöd.

ERC (Extra ResursCenter) / Rinmangymnasiet (Västerås) - Samhällsvetenskapsprogrammet, eller delar av det. Individuella studieplaner och schemalagd, handledd läxläsning, m.m. Fokus på elevernas styrkor.

Punkten / Alléskolan (Hallsberg) - Autismkompetent stöd för elever på Samhällsvetenskapliga eller Introduktionsprogrammet. Samhäll innebär integrering i majoritetsklass, med en mentor som stöd.

Kämpe / Fridegårdsgymnasiet (Håbo) - Naturvetenskap, Samhällsvetenskap och Introduktionsprogrammet. För elever med NPF. Undervisning på individnivå, i små grupper eller i integrerad klass. Möjlighet till internatboende.

Möckelngymnasiet (Karlskoga) - Introduktionsprogrammet för elever med Aspergers syndrom (IAS). Ämnesstudier varvas med träning i socialt samspel. Möjlighet till praktik, och till ett fjärde år.

Sundstagymnasiet (Karlstad) - IMAS (Introduktionsprogrammet). Teoretiska studier varvas med social träning. Hög lärartäthet och möjlighet till individuella anpassningar.

Stegen / Nyköpings gymnasium - Introduktionsprogrammet (Individuellt alternativ). Autismkompetenta lärare finns hos eleverna hela skoldagen.

Viljan (Ramnäs, Surahammar) - Samhällsvetenskap (Beteendevetenskap) och Introduktionsprogrammet. Friskola som även driver LSS-boende.

Lundellska skolan (Uppsala) - Naturvetenskap, Samhällsvetenskap samt Introduktionsprogrammet. Skolan har mycket aspergerkompetent personal, och man arbetar aktivt för att göra skolmiljön tillgänglig för elever som är känsliga för sinnesintryck.

Rudbeckianska gymnasiet (Västerås) - Wegas, en aspergerverksamhet där utbildningen kan anpassas efter elevens behov och önskemål. Möjlighet till praktik.

Virginska gymnasiet (Örebro) - Samhällsvetenskapsprogrammet för dig med högfungerande autism. Små grupper, lugn miljö med eget uppehållsrum. Möjlighet till stöd av elevassistent och socialpedagog.


Norrland

Fjällbyns gymnasieskola (Funäsdalen, Härjedalen) - Estetiska, Samhällsvetenskap och Introduktionsprogrammet. Friskola som även har LSS-boende.

Hampnäs gymnasium (Örnsköldsvik) - Estetiska (Teater), Hotell och turism, Restaurang och livsmedel, Samhällsvetenskap, Teknik, VVS och fastighet samt Introduktionsprogrammet. Friskola med internat.

Lingonvägen / Jämtlands Gymnasium (Östersund) - Introduktionsprogrammet för elever med NPF. Även stöd till elever som läser på nationella program.


Uppdaterad: 2015-10-01

 Annonser (eller lediga annonsplatser) : ASPI Utbildning AB Andet utbildning och förlag npf-butiken.se
Chanel bags for sale attract more fashionable chanel replica handbags fans. Stability, cushioning, and lightweight training, the type of jogging footwear is stabilizer ones. The main feature of this footwear is their stability with chanel replica handbags an extra cushioning. They are the perfect for those chanel replica who have a natural gait where the foot rolls for the inside or outdoors. To determine if this is a problem for you, turn over an old pair. If either side of the pair shows excessive wear then you will probably be most comfortable with a motion chanel replica sale control pair. But experts believe that a hasty rush job is not a great way to solve the problem. Saddlebags are most commonly used to carry chanel replica luggage on a motorcycle.