Start | Grundskola | Gymnasium | Gym-Sthlm | Folkhögskola | Boskola | Högre | Texter | Övrigt

Logotyp f Asperger-skolor

Asperger-skolor:
Högre studier

Komvux

Komvux (kommunal vuxenutbildning) hamnar många med AS/HFA på, efter att de har hoppat av ungdomsgymnasiet. Åtskilliga upplever då att studierna fungerar mycket bättre, kanske för att de har blivit äldre och lärt sig styra sig själva.


Universitet och högskolor

Universitet och högskolor är ett stort och viktigt område. Nu måste alldeles för många avbryta sina studier, på grund av problem med det sociala, perceptuella eller praktiska. Det stöd som ges genom samordnare är ofta inte särskilt djuptänkt, även om man har goda intentioner.


Ann Simmeborn Fleischer forskar på hur stöd åt aspergare på högskolor fungerar. Hennes doktorsavhandling heter ”Man vill ju klara sig själv”: Studievardagen för studenter med Asperger syndrom i högre utbildning (Högskolan i Jönköping, 2013).
Avhandlingen.
Filmad föreläsning.
Intervju i P4 Jönköping.


Universitetsstudier med autism och Aspergers syndrom - Från England

Reportage om en Johan P som läser engelska vid Linköpings universitet - Liu-nytt, 2009

Mentor för andra studenter - Intervju om hur det kan vara att vara mentor åt en medstudent.


Böcker om högre studier med AS (på engelska)

Harpur, John: Succeeding in College With Asperger Syndrome

Palmer, Ann: Realizing the College Dream With Autism or Asperger Syndrome: A Parent's Guide to Student Success

Wolf, Lorraine E.: Students with Asperger Syndrome: A Guide for College Personnel


Uppdaterad: 2015-10-01
 Annonser (eller lediga annonsplatser) : ASPI Utbildning AB Andet utbildning och förlag npf-butiken.se