Start | Grundskola | Gymnasium | Gym-Sthlm | Folkhögskola | Boskola | Högre | Texter | Övrigt


Logotyp f Asperger-skolor

Asperger-skolor:
Övrigt

Positiva artiklar om asperger i skolan

Tv-reportage om IT-spåret i Eksjö och ett radioreportage.

Hemmasittare får ny chans - Specialpedagogiska skolmyndigheten skriver om Mimers hus i Malmö.

Tips från en skola som lyckats.


Diverse

"Anpassa skolan efter barnen – inte tvärt om" - Debattartikel av nätverket Barn i behov

Helagotland.se: Barn med Asperger behöver hjälp, 2010 - Gotländsk kvinna skrev ett brev


Uppdaterad: 2015-10-01
 Annonser (eller lediga annonsplatser) : ASPI Utbildning AB Andet utbildning och förlag npf-butiken.se