Start | Grundskola | Gymnasium | Gym-Sthlm | Folkhögskola | Boskola | Högre | Texter | Övrigt

Logotyp f Asperger-skolor

Asperger-skolor:
Texter


Texter om skola och asperger

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Ung och Asperger, om skola och arbete.


Texter om undervisning/pedagogik vid AS/HFA

Att undervisa elever med Aspergers syndrom - Från Landstinget i Uppsala län

Rapport från Skolverket, 2009 - Skolan och Aspergers syndrom: Erfarenheter från skolpersonal och forskare

Skolverket om Undantagsbestämmelsen - Betygssättning av elever med funktionsnedsättning. Bl.a. kan aspergare få slippa grupparbeten.

Att sätta betyg för elever med Aspergers syndrom - Blogginlägg, 2009

"Våra elever behöver utmaningar" - Intervju med lärare och socialpedagog på St Örjans skolor i Stockholm, 2012.

Hemmasittarna ofta utbrända - Specialpedagog Elisabet von Zeipel om barn och ungdomar med NPF som inte går i skolan. Lärarnas nyheter, 2010.

Artikel om Multi Comai, ett hjälpmedel i mobilen - Lärarnas nyheter, 2012.


Artiklar och reportage i dagstidningar

Livets hårda skola - Om "utsatta elever i Stockholms skolor", (DN, 2009-06-22)


Forum: inlägg och trådar

Tråd på forum: "Hur hade ni det i skolan?"

Tråd på forum: "Problem med skola"

Inlägg på forum: Rektorer motarbetar föräldrar och elever.

Tråd på forum: "Nån som gått aspergerkurs på folkhögskola?"


Uppsatser om Aspergers syndrom i skolan

Andersson, Ann-Mari. Grundskollärares uppfattning om integrering av elever med Asperger syndrom - Uppsats i Pedagogik, Karlstads universitet, 2007.

Daun, Olivia. Hur gymnasieelever med Asperger syndrom upplever Aspergerstudio och skolgång - Examensarbete i Folkhälsovetenskap, Högskolan i Gävle, 2012.

Grönkvist, Johan. Upplevelser av det obligatoriska skolväsendet: Gymnasieelever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar berättar om sin grundskoletid - Uppsats i Pedagogik, Karlstads universitet, 2008.

Jonzon, Madeleine. Skolrutiner för elever med Asperger - Uppsats i Pedagogik, Karlstads universitet, 2008

Nohlberg, Angelica. Särskild undervisningsgrupp eller vanlig klass?: för elever med Aspergers syndrom, autistiska drag eller ADHD - Uppsats i Pedagogik, Karlstads universitet, 2008

Olsson, Monica. Hur ser en bra skola ut för elever med Aspergers syndrom? - Uppsats i Pedagogik, Karlstads universitet, 2006.

Önnerfält, Mira. Aspergers syndrom: Elevers och lärares syn på en god lärandemiljö - Uppsats, lärarutbildningen på Malmö högskola, 2008.

Östgren, Linda. Elevers tankar om att gå i en Aspergerklass - Examensarbete i Pedagogik, Stockholms universitet, 2009.


Uppdaterad: 2015-10-01

 Annonser (eller lediga annonsplatser) : ASPI Utbildning AB Andet utbildning och förlag npf-butiken.se